SUSTech // Mathematics // Conference 中文

Shenzhen Workshop on Arithmetic Geometry

Mar 24-26, 2023

Shenzhen Workshop on Arithmetic Geometry

https://huigaomath.github.io/arithgeom2023.html

--------------------------------
Time: March 24-26, 2023.
(Starts on March 24 morning; ends before March 26 noon).
Place: SUSTech, Shenzhen
Organizers: Hui Gao, Yong Hu, Yannan Qiu
--------------------------------
Schedule, Title and Abstracts (updated, 2023.3.14).
Speakers:
Cheng, Chuangxun (Nanjing U.)
Hui, Chun Yin (Hong Kong U.)
Jin, Fangzhou (Tongji U.)
Luo, Caihua (CUHK-SZ)
Ren, Jinbo (Xiamen U.)
Shen, Xu (Morningside Center)
Tian, Zhiyu (Peking U.)
Xie, Heng (Sun Yat-sen U.)
Xu, Daxin (Morningside Center)
Yang, Enlin (Peking U.)
Zheng, Weizhe (Morningside Center)
--------------------------------
Registration:
Deadline for students and postdocs is March 1st.
(Speakers do not need to register)
Kdocs registration Link
For professors who would like to register after March 1st, please contact organizers directly.
We will try to accommodate everyone.
We apologize in advance if we could not accommodate all students due to possible limitation of resources.

--------------------------------